miért annyi az annyi?

Az ügyvéd alig dolgozik, csak felmarkolja a rengeteg pénzt, miután jól átvert mindenkit a csűrés-csavarásával – tartja a népi bölcsesség. Mindez a fake news és a poszttrúsz világában többé-kevésbé így is van, mindazonáltal a valóságtól nagyon messze áll.

Először is azt kell látni, hogy az ügyvédnek komoly felelőssége van. Felel azért, hogy az általa készített okiratok a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és alkalmasak a célzott joghatás kiváltására, valamint megfelelően tükrözik az ügyfél akaratát és ha netán jogvitára kerülne sor, akkor az adott okirat ne legyen támadható. Felel azért is, hogy a különféle eljárásokban (perek, bármilyen hatóság előtti eljárás, stb.) a megfelelő időben a megfelelő iratok beadásra kerüljenek, a megfelelő nyilatkozatokat az ügyfele, vagy az ügyfél nevében az ügyvéd megtegye. Az ügyvédnek emellett munkáját mindenkor a lehető legnagyobb gondossággal, a megbízója érdekeinek legmesszebbmenőkig történő figyelembevételével kell végeznie. Mindezért pedig az ügyvéd nagyon komoly vagyoni felelősséggel tartozik, (én pl. egyéni ügyvédként a teljes vagyonommal felelek az általam esetleg elkövetett hibákért).

Az ügyvédi szakma nehéz és bonyolult. Már ahhoz elég sokat kell teljesíteni, hogy az ember bekerüljön az egyetemre, és ott legalább 5 évet tanulással kell tölteni (még ha a tanév nagy részében nem is tanul nagyon sokat a diák, a vizsgaidőszak a legtöbbünknek nem volt egy kacagó kéjhömpöly), szakdolgozatot kell írni és le kell államvizsgázni. A diploma megszerzése után 3 évet le kell húzni ügyvédjelöltként (általában annyi fizetésből, hogy az ember kihúzza  a következő fizetésig, de tudok olyan sztárügyvédről is, aki semmit nem fizet a jelöltjeinek), ami azt jelenti, hogy egy ügyvéd mellett tanulja a szakmát a jelölt, szerencsés esetben sok és érdekes üggyel találkozva, tárgyalótermi rutint is szerezve. Ezt követően pedig le kell szakvizsgázni (ami gyakorlatilag az összes fontos törvény és egyéb kapcsolódó jogszabály, bírósági gyakorlat és egyebek megtanulását jelenti, ami akkor igazán örömteli, ha netán az egyetemi tanulmányok befejezése óta új törvény van hatályban), ami plusz kb. 4-6 hónap. Ekkor lesz abban a helyzetben a kb. 8-8,5 éve kepesztő jogász, hogy felvételt nyerjen valamelyik ügyvédi kamarába és végre elkezdjen a saját neve alatt dolgozni. Tehát egy egyoldalas okirat elkészítése mögött is rengeteg tanulás és tudás áll, az nem csak annyi, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd jó sok pénzért kicseréli benne az adatokat.

Hogy mindezért sok-e az a munkadíj, amit az ügyvéd kér, azt mindenki döntse el maga.